Organizator:

GOŚCIE SPECJALNI FRN 2022

Edwin Bendyk

Prezes zarządu
Fundacja im. Stefana Batorego

Edwin Bendyk

Prezes zarządu
Fundacja im. Stefana Batorego
Autor wielu książek, w tym „Zatrutej studni” nominowanej do Nagrody Literackiej Nike w 2003 r. W 2020 r. wydał „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata”.

Edwin Bendyk (ur. 1965) – Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Zawodowo dziennikarz, publicysta i pisarz, publicysta tygodnika „Polityka”, zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym.

https://www.batory.org.pl/kontakt/

Bartosz Guss

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Urząd Miasta Poznania

Bartosz Guss

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Urząd Miasta Poznania
Urodzony w Warszawie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku związany z Urzędem Miasta Poznania.

Przez kilka lat dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. W 2012 roku rozpoczął prowadzenie zajęć z zakresu prawa rzeczowego w Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Do zakresu jego zadań należą: kształtowanie polityki przestrzennej i gospodarowanie nieruchomościami, gospodarka komunalna i lokalowa, kształtowanie i ochrona środowiska oraz pozyskiwanie nowych inwestorów.

Prywatnie uprawia triathlon oraz bieganie. Do jego pasji należy podróżowanie, chodzenie po górach oraz czytanie książek historycznych.

Jerzy Łużniak

Prezydent Jeleniej Góry
Urząd Miasta Jelenia Góra

Jerzy Łużniak

Prezydent Jeleniej Góry
Urząd Miasta Jelenia Góra
Prezydent Jeleniej Góry od 2018 r., wcześniej (2009 – 2010 oraz 2011-2014) wicemarszałek województwa dolnośląskiego, a w latach 2010-2011 – członek zarządu województwa dolnośląskiego jest samorządowcem o wyjątkowo bogatym doświadczeniu.

Pełni z wyboru także funkcję przewodniczącego Aglomeracji Jeleniogórskiej, skupiającej ok. 20 gmin dolnośląskich, wspólnie aplikujących o środki i będącej ważnym ciałem opiniotwórczym wobec podmiotów zewnętrznych. Jako przedsiębiorca prywatny w latach 90 ub. wieku i przedstawiciel

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
W 2010 roku został najmłodszym prezydentem w historii Częstochowy. W 2018 roku wybrany przez częstochowianki i częstochowian na kolejną, trzecią kadencję.

Za jego prezydentury Częstochowa stała się miastem z nowymi terenami w specjalnej strefie ekonomicznej i prężnie działającą Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, z którą miasto ściśle współpracuje. Miasto jest otwarte na inwestorów i systemowo wspiera przedsiębiorców. Częstochowa stała się ośrodkiem docenianym za innowacyjne projekty, nastawionym na rozwój gospodarczy i modernizację miejskiej infrastruktury przy dużym udziale środków unijnych. Mieszkanki i mieszkańcy miasta mają bezpośredni wpływ na wydatkowanie miejskich środków m.in. poprzez budżet obywatelski, inicjatywę mieszkańców oraz zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Za prezydentury Krzysztofa Matyjaszczyka rozpoczęła się realizacja wielu nowych programów zdrowotnych (Częstochowa była m.in. prekursorem w skali kraju programu dofinansowania zabiegów in vitro dla par kwalifikujących się do tej metody).

Prezydent Częstochowy jest aktualnie przewodniczącym Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy – zrzeszającego 81. laureatów Europe Prize, najwyższego wyróżnienia, jakie Rada Europy przyznaje samorządowi europejskiemu za zasługi na rzecz integracji i solidarności europejskiej; wiceprzewodniczącym „Shrines of Europe” – Stowarzyszenia Miast Sanktuariów Europy.

Pełni też funkcję członka Zarządu Związku Miast Polskich z ramienia którego jest członkiem polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów  – organu doradczego Unii Europejskiej reprezentującego europejskie władze regionalne i lokalne a wcześniej przedstawicielem Polski w Izbie Lokalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych (CLRAE) przy Radzie Europy. Pełni również funkcję współprzewodniczącego Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jest także członkiem zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W ostatnich latach priorytety miasta wyznaczają sektorowe programy: Lepsza Komunikacja, Teraz Lepsza Praca i Kierunek Przyjazna Częstochowa.

Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Urząd Miasta Warszawa

Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Urząd Miasta Warszawa
Urodzony w 1977 r. w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2011 r.

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, wcześniej dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. Jako Zastępca Prezydenta odpowiada za zadania z zakresu transportu, architektury i zagospodarowania przestrzennego, polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej oraz polityki metropolitarnej, koordynowania i tworzenia planów i strategii rozwoju m.st. Warszawy, inwestycji m.st. Warszawy.

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice
Wykształcenie: absolwent Politechniki Śląskiej i studiów podyplomowych Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

Od 27 lat związany zawodowo z samorządem miasta Katowice; kolejno jako: strażnik, zastępca komendanta i komendant Straży Miejskiej, naczelnik: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Organizacji i Zarządzania.