Organizator:

PROGRAM KOMERCYJNY - II DZIEŃ

7 CZERWCA 2024

9:45 – 10:00 rozmowy przy kawie

 

TEMAT WSPÓLNY DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI – SALA MIESZKANIOWA:


10:00 – 10:30 WYKŁAD GOŚCIA SPECJALNEGO

START PROGRAMU NA SALI KOMERCYJNEJ:

10:35 – 11:25 Luka podażowa na rynku biur staje się faktem: kto na tym zyska, a kto straci?

PANEL DYSKUSYJNY

Najwięksi najemcy zaczynają budzić się z post pandemicznej niepewności i coraz częściej zaczynają myśleć o ekspansji. Tymczasem w budowie znajduje się niewiele projektów biurowych. Sytuacja ta skłania część najemców do decyzji o pozostaniu w aktualnie zajmowanej lokalizacji.

- Kto wygra w luce podażowej?
- Czy starsze budynki mają szansę na utrzymanie dużych najemców?
- Czy rosnąca podaż zachęca deweloperów do uruchamiania kolejnych projektów?
- Co się stanie z czynszami?                          


11:25 – 11:35 case study 

 

11:35 – 12:20 Technologie w budownictwie. 

PANEL DYSKUSYJNY

Od kilku lat mówi i robi się coraz więcej w nurcie budownictwa 4.0 - czyli budownictwa, które wykorzystuje innowacyjne technologie, cyfryzację i automatyzację. Tymczasem coraz wyraźniej do głosu dochodzi następna generacja: budownictwo 5.0. Czym się różni, na jakie aspekty kładzie nacisk i jak zmieni podejście do planowania, realizowania i szacowania wpływu środowiskowego nowych budynków? 

- Zrównoważone budownictwo trzeciej dekady XXI wieku - co tak naprawdę jesteśmy w stanie zrównoważyć?
- ESG a budynki nowej generacji - jakie innowacje pozwalają budować efektywniej, a jednocześnie przyjaźnie dla użytkowników, sąsiadów i środowiska? 

 

12:20 – 12:30 case study 

 

12:30 – 13:20 Czy zielone umowy na rynku biur staną się rynkowym standardem?

PANEL DYSKUSYJNY 

Zielone umowy to te, które zawierają postanowienia dotyczące kwestii ESG. Dodatkowe zapisy mogą być zapisane bezpośrednio w umowie lub zawarte w załączniku. Takie zapisy mają zagwarantować stronom, że wynajęta powierzchnia będzie spełniać wymogi ESG, ale także, że najemcy będą stosować się do wytycznych ekologicznej certyfikacji budynku oraz wytycznych wynikających z polityki ESG.

- Komu takie umowy przynoszą korzyści: najemcom czy deweloperom?
- Kto chce zawierać takie umowy: najemcy, deweloperzy? Czy najemcy godzą się na wyższe opłaty jeśli w budynku zastosowane są zielone rozwiązania?
- Czy inwestorzy oraz banki naciskają na takie umowy?


13:20 – 13:40  brunch

 

13:40 – 14:40 Zaakceptować różne potrzeby, czyli neuroróżnorodność w biurze. 

PANEL DYSKUSYJNY

Dobrze zaprojektowane biuro ma zapewnić komfort wszystkim pracownikom i przyczynić się do większej efektywności pracy. Coraz częściej firmy zwracają uwagę na odpowiednie podejście do neuroróżnorodności, czyli mówiąc w uproszczeniu na zaakceptowanie różnych sposobów postrzegania świata, myślenia i zachowania i wynikających z tego różnych potrzeb poszczególnych grup pracowniczych.

- Czym jest neuroróżnorodność i jak wpływa na efektywność pracy?
- Kiedy możemy powiedzieć, że nasze biuro jest neuroinkluzywne?
- Jak zaprojektować biuro neuroinkluzywne, tak by podnieść efektywność i komfort pracy wszystkim pracownikom?
- Z kim rozmawiać o neuroróżnorodności i jak ją rozpoznawać w miejscu pracy?
- Czy dostosowanie biura do różnych, często bardzo odmiennych, potrzeb musi wiązać się z dużymi nakładami inwestycyjnymi?

 

TEMAT WSPÓLNY DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI – SALA MIESZKANIOWA:

 

14:50 – 15:30 Rok wyzwań dla dyrektorów finansowych, czyli refinansowanie kredytów i wykup obligacji w czasach wysokich stóp procentowych. 

PANEL DYSKUSYJNY

Rok 2024 będzie trudny dla wielu firm z sektora nieruchomości w Polsce, które będą musiały refinansować swoje kredyty po nowych, zwiększonych kosztach. Te, które w nadchodzących kwartałach staną przed koniecznością wykupienia swoich obligacji korporacyjnych, również mogą mieć wiele problemów. Czy w związku z tym możemy spodziewać się „ratunkowej” wyprzedaży aktywów po promocyjnych cenach?

- Kredyty o krótkim terminie zapadalności - o jakich kwotach i datach mówimy?
- Dlaczego deweloperzy tak bardzo lubią obligacje i dlaczego są właściwie na nie skazani?
- Czy banki chętnie rzucą koło ratunkowe deweloperom czy funduszom mającym problem z płynnością finansową?                                                                                                                                              

 

15:30 lunch


* tematy oraz godziny poszczególnych paneli czy prelekcji mogą ulec zmianie, wersja 29.03.2024