Organizator:

PROGRAM KOMERCYJNY - II DZIEŃ

7 CZERWCA 2024

9:45 – 10:00 rozmowy przy kawie

 

TEMAT WSPÓLNY DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI – SALA MIESZKANIOWA:


10:00 – 10:40 Czekając na inwestycyjną odwilż.

WYKŁAD GOŚCIA SPECJALNEGO

Kiedy wrócimy do niskich stóp procentowych? A może w ogóle? Niższe koszty kredytu otworzyłyby nowe możliwości inwestycyjne w Polsce. Dlaczego stopy pozostają wysokie? Czy ryzyko powrotu szybkich wzrostów inflacyjnych jest realne?

prelegentka:

prof. Joanna Tyrowicz, Uniwersytet Warszawski, Rada Polityki Pieniężnej NBP

 

START PROGRAMU NA SALI KOMERCYJNEJ:

10:45 – 11:30 Brak nowej podaży na rynku biur staje się faktem: kto na tym zyska, a kto straci?

PANEL DYSKUSYJNY

Najwięksi najemcy zaczynają budzić się z post pandemicznej niepewności i coraz częściej zaczynają myśleć o relokacji? Tymczasem w budowie znajduje się niewiele projektów biurowych. Sytuacja ta skłania część najemców do decyzji o pozostaniu w aktualnie zajmowanej lokalizacji.

- Kto wygra na znacznym ograniczeniu nowej podaży?
- Czy starsze budynki mają szansę na utrzymanie dużych najemców?
- Czy rosnąca podaż zachęca deweloperów do uruchamiania kolejnych projektów     

moderator:

Piotr Kamiński, head of Office Leasing, JLL

paneliści:

Mariusz Frąckiewicz, dyrektor krajowy, Avestus Real Estate

Łukasz Jarzyło, head of Office Leasing, GTC

Maciej Krenek, country director, ATENOR Poland           


11:30 – 11:40 THTG Microsoft Partner: Ujarzmić rozliczenie umów - automatyzacja procesu rozliczenia najmu z zastosowaniem sztucznej inteligencji. 

PRELEKCJA

Umowy najmu zawierają oraz więcej klauzul indywidualnie negocjowanych przez najemców. Te ponadstandardowe uzgodnienia pomnożone przez liczbę kontaktów dają znaczny wzrost zaangażowania pracowników przy miesięcznych rozliczeniach. Czy taką pracę można zautomatyzować? Jak wyjątki zamienić na reguły i dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji obniżać koszty oraz zdobywać rynkową przewagę? 

prelegent:

Rafał Stacha, członek zarządu i dyrektor generalny, THTG

 

11:40 – 12:20 Technologie w budownictwie. 

PANEL DYSKUSYJNY

Od kilku lat mówi i robi się coraz więcej w nurcie budownictwa 4.0 - czyli budownictwa, które wykorzystuje innowacyjne technologie, cyfryzację i automatyzację. Tymczasem coraz wyraźniej do głosu dochodzi następna generacja: budownictwo 5.0. Czym się różni, na jakie aspekty kładzie nacisk i jak zmieni podejście do planowania, realizowania i szacowania wpływu środowiskowego nowych budynków? 

- Zrównoważone budownictwo trzeciej dekady XXI wieku - co tak naprawdę jesteśmy w stanie zrównoważyć?
- ESG a budynki nowej generacji - jakie innowacje pozwalają budować efektywniej, a jednocześnie przyjaźnie dla użytkowników, sąsiadów i środowiska? 

 

moderator:

Tomasz Bojęć, partner zarządzający, ThinkCo

paneliści:

Mirosław Rzeszutko, szef działu rozwoju produktu, Wienerberger

Przemysław Nogaj, Account Executive, ACS Sales - Eastern Europe, Autodesk

Jerzy Wójcik, CEO, JWA

Paweł Dratwa, współwłaściciel zakładów pefabrykacji żelbetowych, Stropy Małro, Małro, WPŻ Elbud Gdańsk

 

12:20 – 12:50  brunch

 

12:50 – 13:50 Czy zielone umowy na rynku biur staną się rynkowym standardem?

PANEL DYSKUSYJNY 

Zielone umowy to te, które zawierają postanowienia dotyczące kwestii ESG. Dodatkowe zapisy mogą być zapisane bezpośrednio w umowie lub zawarte w załączniku. Takie zapisy mają zagwarantować stronom, że wynajęta powierzchnia będzie spełniać wymogi ESG, ale także, że najemcy będą stosować się do wytycznych ekologicznej certyfikacji budynku oraz wytycznych wynikających z polityki ESG.

- Komu takie umowy przynoszą korzyści: najemcom czy deweloperom?
- Kto chce zawierać takie umowy: najemcy, deweloperzy? Czy najemcy godzą się na wyższe opłaty jeśli w budynku zastosowane są zielone rozwiązania?
- Czy inwestorzy oraz banki naciskają na takie umowy?

moderatorka:

Katarzyna Chwalbińska-Kusek, head of ESG & Sustainability, Savills

paneliści:

Henryk Bilski, leasing director, Strabag Real Estate

Katarzyna Koszel-Zawadka, radca prawny, partner, Baker Tilly Legal Poland  

Kajetan Michalski, senior leasing manager, White Star Real Estate

Jerzy Wójcik, CEO, JWA

 

13:50 – 15:00 Zaakceptować różne potrzeby, czyli neuroróżnorodność w biurze. 

PANEL DYSKUSYJNY

Dobrze zaprojektowane biuro ma zapewnić komfort wszystkim pracownikom i przyczynić się do większej efektywności pracy. Coraz częściej firmy zwracają uwagę na odpowiednie podejście do neuroróżnorodności, czyli mówiąc w uproszczeniu na zaakceptowanie różnych sposobów postrzegania świata, myślenia i zachowania i wynikających z tego różnych potrzeb poszczególnych grup pracowniczych.

- Czym jest neuroróżnorodność i jak wpływa na efektywność pracy?
- Kiedy możemy powiedzieć, że nasze biuro jest neuroinkluzywne?
- Jak zaprojektować biuro neuroinkluzywne, tak by podnieść efektywność i komfort pracy wszystkim pracownikom?
- Z kim rozmawiać o neuroróżnorodności i jak ją rozpoznawać w miejscu pracy?
- Czy dostosowanie biura do różnych, często bardzo odmiennych, potrzeb musi wiązać się z dużymi nakładami inwestycyjnymi?

moderatorka:

Katarzyna Lubaś, solution manager Office Segment, ISS

paneliści:

Magdalena Błądek, Business Development director, ESG officer, Apsys Polska

dr inż. arch. Jan Cieśla, architekt, ekspert inclusive design, Associate Director w Buro Happold, pełnomocnik Stowarzyszenia Architektów Polskich ds. Dostępności i Projektowania Inkluzywnego

Dominika Pikul, applied neuroscience consultant and researcher, Bran Architects

Marta Przybylska-Gahbiche, dyrektorka ds. sprzedaży, beINOffices

 

15:00 lunch


* tematy oraz godziny poszczególnych paneli czy prelekcji mogą ulec zmianie, wersja 22.05.2024