Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Podziel się

Patron Honorowy Forum Rynku Nieruchomości!

PLGBC to kolejna organizacja, która objęła Patronatem Honorowym tegoroczne Forum Rynku Nieruchomości. Serdecznie witamy w gronie Partnerów i wspólnie zapraszamy do Sopotu w dniach 19-20 czerwca.
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.
Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:
· powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,
· stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
· podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,
· zwiększanie bioróżnorodności.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.